WWRD


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

Wczesne wspomagania rozwoju dziecka jest wielospecjalistyczną, kompleksową i bezpłatną formą pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie organizowaną na mocy przepisów prawa oświatowego. Jego celem jest pobudzenie poznawczego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do chwili podjęcia nauki w szkole. Pozwala ono zmniejszyć ryzyko opóźnień rozwojowych oraz ubocznych skutków niepełnosprawności ciążącej na dziecku.

Pierwsze uregulowania prawne dotyczące kwestii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powstały w 2005 r. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stworzyło możliwość organizowania przez placówki oświatowe na szeroką skalę zajęć stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego już od chwili jego urodzenia. 

Położenie akcentu na stymulację rozwoju najmniejszych dzieci ma swoje głębokie uzasadnienie neuropsychologiczne. Wykorzystuje się bowiem potencjał rozwojowy małego dziecka, w okresie, kiedy jest ono najbardziej podatne na stymulację, co zwiększa efektywność oddziaływań terapeutycznych, pozwala stopniowo poprawiać  funkcjonowanie dziecka, a nawet wyrównywać deficyty rozwojowe zapobiegając problemom na wyższych etapach rozwoju.

Co? Jak? i Dla kogo? czyli w kolejnej zakładce opisujemy szczegółowo całą procedurę a tym samym odpowiadamy na pytania które najczęściej najpierw rodzice zadają sobie a później nam 🙂

Co? Jak? i Dla kogo? zakładka w menu po prawej stronie lub na skróty 🙂 link na dole

Co to takiego?

Kto może starać się o objęcie dziecka zajęciami  WWRD ?

Jaka jest procedura wydawania opinii o potrzebie WWRD?

Co zrobić, kiedy  uzyska się opinię o potrzebie wwrd?

Jaka jest organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ?

WWRD w PRZEDSZKOLU PLANETA FANTAZJI

Kim jest dla nas rodzic dziecka niepełnosprawnego?

Jakie metody wykorzystujemy?

menu