Zajęcia

Planeta Fantazji dba o emocjonalny aspekt zajęć, zapewniamy dzieciom klimat zaufania i bezpieczeństwa, unikamy rywalizacji, konkurencji, dostrzegamy dobre strony każdego dziecka. Nie porównujemy dzieci ze sobą a spostrzeżenia wychowawcze odnosimy do nich samych np. “dzisiaj wyszło Ci to lepiej niż wczoraj”.

W naszej placówce w sposób szczególny zwracamy uwagę na dynamikę i strukturę zajęć, której elementami są odprężenie, integracja grupy (wspólne działanie), zabawy zasadnicze, zabawy wywołujące emocje, wyciszenie dzieci poprzez relaks, bajkę itp.

Na program edukacyjny Planety Fantazji składają się następujące zajęcia:

 • adaptacyjne
 • wychowawczo-dydaktyczne
 • zdrowotne
 • rytmiczne
 • muzyczne
 • plastyczne
 • przyrodnicze i ekologiczne
 • manipulacyjno – konstrukcyjne
 • ruchowe
 • gimnastyka buzi i języka
 • taneczne i teatralne

Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości najmłodszych dzieci. Dajemy dziecku możliwość wielozmysłowego poznawania świata i uczenia się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i adaptacji. Zapewniamy odpowiednie warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka. W grupach żłobkowych Państwa dziecko nabędzie niezbędnych umiejętności komunikacyjnych, społecznych i samoobsługowych.