WWR - dla kogo?

WWR – DLA KOGO?

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) to specjalistyczne zajęcia dla dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia ze względu na nieharmonijny rozwój.

Drodzy Rodzice,

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeśli coś budzi Wasze obawy, skontaktujcie się z najbliższą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Planeta Fantazji – nasi specjaliści również mogą odpowiedzieć na dręczące Was pytania.

Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?

ROCZNEGO:

 • Nie gaworzy
 • Nie naśladuje prostych gestów, zabaw
 • Nie utrzymuje zabawki w ręku
 • Nie odróżnia obcych osób, nie wykazuje niepokoju wobec nich
 • Nie wyciąga rączki do bliskiej osoby
 • Nie okazuje uczuć- radości, złości, niezadowolenia
 • Nie siedzi samodzielnie
 • Nie chwyta zabawek i nie bawi się nimi

DWULETNIEGO:

 • Nie reaguje na swoje imię 
 • Nie naśladuje prostych zabaw z zabawkami
 • Nie chodzi samodzielnie
 • Nie manipuluje przedmiotami – nie bawi się, nie przekłada z ręki do ręki
 • Nie rozumie i nie wykonuje poleceń, nie podaje przedmiotów
 • Nie szuka przedmiotów, nie wskazuje ich
 • Nie wydaje dźwiękonaśladowczych odgłosów np. ko-ko, brum-brum
 • Nie wypowiada prostych wyrazów

TRZYLETNIEGO:

 • Nie bawi się prostymi zabawkami
 • Nie inicjuje zabawy
 • Nie interesuje się otaczającym światem
 • Nie wykorzystuje mowy do komunikacji
 • Nie rozpoznaje podstawowych części ciała i elementów twarzy