Poznajmy się

Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 do 7 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z myślą o dzieciach z autyzmem, z zespołem Asperghera oraz niepełnosprawnością sprzężoną utworzyliśmy w naszym przedszkolu oddziały terapeutyczne liczące do 6 wychowanków. Każdy z oddziałów powierzony jest opiece wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej dwóm nauczycielom (pedagodzy specjalni i edukacji przedszkolnej, psycholodzy, logopedzi). Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, zarówno w ramach zajęć indywidualnych jak i grupowych, pracują z dziećmi terapeuci-specjaliści, m.in. terapii zajęciowej ,terapii miofunkcjonalnej, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta SI i TUS. 

Czas trwania zajęć dostosowany jest  indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka. Dla każdego wychowanka z grupy terapeutycznej, realizowany jest  indywidualny program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzonej przez MEN, dostosowany do możliwości naszych podopiecznych i opierający się na mocnych stronach uczniów oraz rozwijający ich sfery deficytowe.

W ramach Przedszkola dla dzieci z grup terapeutycznych prowadzone są również terapie grupowe: muzykoterapia, trening umiejętności społecznych ,terapia ręki, bajkoterapia, logopedia. W miarę postępów terapeutycznych dzieci włączane są  do grup prawidłowo rozwijających się rówieśników. 

Dla każdego wychowanka z grupy terapeutycznej realizowany jest indywidualny program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN, dostosowany do możliwości naszych podopiecznych i opierający się na mocnych stronach uczniów i rozwijający ich sfery deficytowe.