Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 do 7 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.