Sfera diagnozy

DIAGNOZA jest w Planecie Fantazji niezbędnym elementem rozpoczęcia procesu terapeutycznego. Postępowanie diagnostyczne wyznacza zawsze pierwszoplanowy problem, blokujący właściwy rozwój dziecka. Następnie zostają wyznaczane podstawowe kierunki działań w terapii.

W Planecie Fantazji wykonujemy diagnozy w następujących obszarach w większości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne:

  • Diagnoza lateralizacji
  • Diagnoza rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
  • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym
  • Diagnoza- skala ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły
  • Badanie dojrzałości szkolnej
  • Diagnoza poziomu rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PEP-3-PL
  • Diagnoza funkcjonalna w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych – PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA W WIEKU 3-10 ROKU ŻYCIA
  • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – PROGRAM BADA-BADA
  • Diagnoza rozwoju mowy dziecka od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia – KOLD - OCENA PRAWIDŁOWEGO I ZABURZONEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA
  • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO