Wymiar organizacji

miniatura 3m

Planeta Fantazji to miejsce gdzie dzieci mogą radośnie spędzać czas, bawiąc się i ucząc oraz rozwijać swoje uzdolnienia. Dbamy o harmonijny rozwój każdego dziecka, wspieramy dzieci i rodziców w pokonywaniu trudności i razem cieszymy się z każdego większego i mniejszego sukcesu. Zadaniem Planety Fantazji, jest organizowanie różnych sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów społecznych, wchodzenie w różne osobowe interakcje, realizowanie dążeń do wyrażania siebie w twórczości: plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Na potrzeby Przedszkola Planeta Fantazji dostosowaliśmy budynek o powierzchni ponad 500 metrów² przy ulicy Lipowej w Ostrowi Mazowieckiej. W wyniku prac adaptacyjnych powstało zgodnie z indywidualnym projektem architektonicznym 6 pięknych sal edukacyjnych, 3 gabinety specjalistyczne, nowoczesna kuchnia z zapleczem oraz przestronny ogród zabaw dla dzieci. Przedszkole z wewnętrznym dziedzińcem i miejscami parkingowymi dla rodziców rozpoczęło swoją działalność na początku 2017 roku. Wraz z rodzicami Tworzymy i nieustannie wzbogacamy  ofertę placówki w której każde dziecko znajdzie coś dla siebie. 

Do grup przedszkolnych – sfera Przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi nasze przedszkole obejmuje opieką następujące grupy wiekowe: 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki. Młodsze dzieci zapraszamy do grup żłobkowych – sfera Żłobka, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapraszamy do profesjonalnych, autorsko zorganizowanych grup terapeutycznych – sfera terapeutyczna (6 osobowych), w których realizowany jest program edukacji włączającej. Jednym z celów programu realizowanego w grupach terapeutycznych jest systematyczne przygotowywanie wychowanków do integracji z grupą prawidłowo rozwijających się przedszkolaków .Mamy już wymierne sukcesy w zakresie edukacji włączającej.