Grupy terapeutyczne

W PLANECIE FANTAZJI funkcjonują grupy terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Do tych grup przyjmujemy  dzieci z zleceniami  uczęszczania do małolicznych grup przedszkolnych. Każda grupa prowadzona jest przez 2 nauczycieli.

Metody oraz warunki pracy z dziećmi dostosowane są do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Zapewniamy wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, fizjoterapeuty oraz specjalistyczne terapie:

Integrację Sensoryczną

Terapię Ręki

Trening Umiejętności Społecznej

Terapię psychologiczno- pedagogiczną

Logopedię

Bajkoterapię

Arteterapię

Muzykoterapię

Przygotowujemy dzieci do wejścia w większe grupy przedszkolne w ramach edukacji włączającej.

Zapraszamy do kontaktu 602 608 861  i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – karta zgłoszenia dostępna TUTAJ  lub  bezpośrednio w przedszkolu.

Grupy integracyjne

W PLANECIE FANTAZJI funkcjonują również grupy integracyjne, do których przyjmowane są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności radzące sobie społecznie w większej grupie dzieci. W takim przypadku w grupie przedszkolnej pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający lub pomoc nauczyciela.

Zapraszamy do kontaktu 602 608 861  i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – karta zgłoszenia dostępna TUTAJ  lub  bezpośrednio w przedszkolu.